Kontakt

PESE TRADE s. r. o.
P. Blahu 5198/3
940 54 Nové Zámky
IČO: 46 611 347

DIČ: 202 349 5540

Na tejto adrese nie je kamenná predajňa!

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 31497/N.
Spoločnosť nie je platcom DPH!

Konateľ: Gabriela Šebenová
Mobil: +421 948 49 41 47, +421 907 575 039
Email: info@futbalovepotreby.sk

Bankove spojenie:
Slovenská sporiteľňa

5065935811/0900
IBAN: SK5209000000005065935811
BIC: GIBASKBX