Rozpis súťazí a odkazy

Späť

Rozpis Západoslovenského futbalového zväzu, pre súťažný ročník 2015/2016 na stiahnutie:
http://www.zsfz.sk/wp-content/uploads/2015/08/zsfz_rozpis.pdf

Rozpis Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky, pre súťažný ročník 2015/2016 na stiahnutie:
http://www.obfznz.sk/images/docs/RS_ObFZ_NZ_komplet.pdf

Rozpis Oblastného futbalového zväzu Komárno, pre súťažný ročník 2015/2016 na stiahnutie:
http://obfzkn.wbl.sk/rozpis_2015_2016.pdf

Všetky aktuálne informácie o zápasoch, výsledkoch, tabuľkách a úradných správach nájdete na stránke:
http://futbalnet.sk/

Aktuálny súťažný poriadok SFZ:
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/16-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%BD-poriadok-futbalu.pdf

Nový Registračný a Prestupový poriadok SFZ platný od 15.6.2015 pre futbal:
http://www.obfznz.sk/images/docs/20150210_registracny_a_prestupovy_poriadok.pdf

Nový Registračný a Prestupový poriadok SFZ platný od 15.6.2015 pre futsal:
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/20150602_Novela_RAPP.pdf